Cataluña

Semos una nación

José García Domínguez
Mira, tiu, semos una nació, ¿vale? O sigui, aquest es el rollo, ¿me entens? Pero passando de agobiarse, ¿no? Que te quiero dir, pa que me entenguis, que no ay que comerse la olla, colega. Que nosaltres, a toda pastilla, cap a la independensia. A saco, neng. Pero, aixo sí, sense bullas, ¿me entens? Per eixemple, em pussat en el Preàmbul del Estatut de que Cataluña es molt diferent, perque a Casa Nostra sempre hemos valorado més que el resto de la peña toda la cosa de la educasió; el tema de la nostra gran cultura i tal. Ya saves, el trucu de las tres cartas per a vendre la moto a Madrit, que son uns pardillus. Pero tú no te lo creguis, tiu. Que no va en seriu, chaval. ¡No futem!
 
Tot això és ful de Estambul, ¿me entens? Como sempre, tiu. ¿Qué te parece molt fort? Doncs, es lo que hai, company. Y lla sé, ja se que el nou Estatut diu que los treballadors de las empresas pribadas i los funcionaris del Estado tendrán la obligasió de coneixer a la perfecsió la llengua catalana. I si no, multa o a la puta calle. Que ia lo sè, tiu. Pero aixo ho em fet para ells; numés per a ells. Nosaltres, no, tiu. Nosaltres, de tranquis, a la nostra bola, neng. Mira, para que te donis conta de que todo ba en coña, numés te diré que el President tampoc save escrivir en català. ¡Si és el que més passa de tot, colega! Que sí, tiu, paraula de honor. Azme cas, que no es mentida el que et dic, nano.
 
Ell és el primer que pensa que las normas ortograficas del Pompeu Fabra son una bronca, tiu. I passa de machacarse, tiu. ¿Recordas que nos va escrivir una carta a tots els catalans repleta de faltas de puntuasió? Sí, home, que els de la caverna atrivuían la redacsió al pobre Robert de Ventos. Doncs, estavan equivocats, els fachas; la va parir del seu propi puño y letra el Pasqual. ¿Qué cómo ho sè, yo? Pero, tiu, ¿que no lees El Periódico de Catalunya?
 
Neng, si va ser una passada. El Franco, con mui mala llet, va sacar al seu diari la foto de una notita manuscrita del Pasqual al Vendrell, el del PP, que és molt coleguilla del President, durant el debat del Parlament. Y ponía aixo:  “Vendrell, tú (sic) que (sic) series si fossis anglés (sic), british o english?. (sic) I si fossis escocés (sic)? P.M.”. ¡Cincu faltas de ortografia en solo dos frases, tiu! ¡Cincu! Lo veus: el Maragall es mes enrollat que tots el de Castefa junts, tiu. ¡Vigca Cataluña lliure… de ortografia, neng!           
A continuación